Пошук

Погода в Полтаві

ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ РОБІТ, ЯКІ НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ СУМІСНИЦТВОМ

    Обком Профспілки працівниікв освіти і науки інформує, що ЦК Профспілки звернувся до МОН, Уряду та профільного Комітету ВРУ з приводу необхідності відновлення Переліку робіт, які не вважалися сумісництвом.
     Нагадаємо, що у зв’язку зі скасуванням постанови КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» № 1306, постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» № 245, виникла проблема звуження трудових прав працівників освіти.
     Створилась правова невизначеність врегулювання трудових відносин у зв'язку із скасуваннням наказу Мінпраці, Мінюсту, Мінфіну № 43, яким окрім умов роботи за сумісництвом, було врегульовано питання щодо Переліку робіт, які не вважалися сумісництвом, основними з яких є педагогічна робота з погодинною оплатою в обсязі не більше 240 годин на рік, керівництво аспірантами, завідування кафедрою тощо.

Детальніше...

 

Обком Профспілки провів виставку художніх робіт своїх спілчан

Детальніше

 

21 грудня відбувся пленум комітету Полтавської обласної організації Профспілки

    21 грудня 2022 року відбулось розширене засідання комітету Полтавської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України за участю голів територіальних та первинних профспілкових організацій.
    Зібрання розпочалося з огляду виставки творчих аматорських робіт спілчан «З любов’ю до життя».
    Учасники пленуму обговорили чотири питання порядку денного, одне з основних «Про особливості діяльності Полтавської обласної організації Профспілки в умовах воєнного стану».
    Голова обласної організації Григорій Шумейко зазначив, що воєнний режим суттєво ускладнив виконання завдань, покладених на Профспілку. Обком Профспілки разом з виборними органами членських організацій всіма дозволеними формами і методами наполегливо відстоювали трудові права та соціально-економічні інтереси спілчан навіть розширили напрямки своєї діяльності.

Детальніше...

 

ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПРАВА ОСВІТЯН ТА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

   Полтавська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки звертає увагу профспілчан на актуальні питання законотворчого процесу.

   На обговоренні Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення державної власності» (реєстр. № 7588 від 25.07.2022).

   Основними вадами даного законопроекту є:

   -Невизначеність запобіжників корупційних ризиків при наданні права  Кабінету Міністрів України вилучати із постійного користування державних підприємств, установ, організацій земельних ділянок сільськогосподарського призначення з наступною їх передачею іншим державним підприємствам.

   Так, законопроектом пропонується внесення змін до Земельного кодексу України (статті 120-1, 124, 127, 134, 135 і 149), Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (стаття 11-5), якими передбачається можливість передачі в оренду строком на 50 років земельних ділянок державної власності товариствам, які утворилися шляхом перетворення державного підприємства і є його правонаступником, якому належали на праві постійного користування зазначені земельні ділянки державної власності, а також вилучення за рішенням Кабінету Міністрів України земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності з постійного користування державних підприємств, установ, організацій та передання їх у постійне користування інших державних підприємств.

   - Перетворення державного сільськогосподарського підприємства в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю та вилучення у них земельних ділянок Кабінетом Міністрів України унеможливить втілення елементів правової, соціальної держави. Отже, пропозиція законопроекту звужує обсяг існуючих прав працівників державних підприємств, установ та організацій, у  тому числі державних закладів освіти, чим порушує закріплений в Конституції України принцип поваги та непорушності прав і свобод людини, утвердження і забезпечення яких є головним обов’язком держави. 

   Підтримуючи позицію Федерації Профспілок України Обком Профспілки працівників оствіти і науки висловлює категоричну незгоду із прийняттям вказаних законодавчих змін, оскільки вони суперечать конституційним принципам правової держави. Зокрема, держава повинна утримуватись від обмеження загальновизнаних прав і свобод людини і громадянина, в тому числі майнових прав. Про недопущення порушення цих прав у своїх рішеннях зазначав Конституційний Суд України, виходячи з того, що скасування конституційних прав і свобод це їх офіційна (юридична або фактична) ліквідація або звуження змісту та обсягу прав і свобод: загальновизнаним є правило, згідно з яким сутність змісту основного права в жодному разі не може бути порушена (п. 5 Рішення від 22.09.2005 № 5-рп/2005);  при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини, якщо таке звуження призводить до порушення їх сутності (пп. 2.2 п. 2 Рішення від 22.05.2018 № 5-р/2018). 

   - Законопроектом також пропонується доповнити Закон України «Про управління об'єктами державної власності» новою статтею 11-5, якою визначити «особливості передачі цілісних майнових комплексів державних підприємств, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, до сфери управління інших органів», а саме: прийняття рішення Урядом України про передачу до сфери управління центральних органів виконавчої влади цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, яким належить право постійного користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення; здійснення такої передачі без погодження з державним підприємством, цілісний майновий комплекс якого передається, а також з органом, уповноваженим управляти державним майном, або Національною академією наук, галузевою академією наук, іншими установами та організаціями, яким державне майно передано у безоплатне користування за окремим виключенням).

   Обком Профспілки надіслав звернення до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука із пропозиціями гармонізації законопроекту №7588 та закріплення норми, про те, що цілісні майнові комплекси державних закладів освіти не підлягають передачі без погодження з державним підприємством, цілісний майновий комплекс якого передається, а також з органом, уповноваженим управляти державним майном.   

 

Робота за сумісництвом працівників державних (комунальних) підприємств, установ і організацій в умовах воєнного стану.

Робота за сумісництвом в Україні регламентується кількома нормативно-правовими актами. На сьогодні Постанова №245 та наказ № 43, які обмежують сумісництво, втратили чинність. Скасування зазначених документів знімає обмеження щодо тривалості робочого часу на роботі за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій. В той же час, окремим категоріям працівників державного сектору економіки варто пам’ятати про обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».


Детальніше