Пошук

Погода в Полтаві

Головна Нормативні документи Постанови, розпорядження Встановлення надбавки за вислугу років медпрацівникам, які працюють у закладах освіти

Встановлення надбавки за вислугу років медпрацівникам, які працюють у закладах освіти

 

З лютого 2012 року, у зв’язку із прийняттям зазначеного нормативно-правового акту, до стажу роботи для виплати надбавки за вислугу років таким працівникам зараховуються також періоди військової служби, служби в органах та підрозділах цивільного захисту, Держспецзв’язку та в підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу у Збройних силах. Інших військових формуваннях і правоохоронних органах України та колишнього СРСР.

Згідно з постановою, така надбавка за вислугу років включається до загального доходу працівника як складова заробітної плати і не має разового характеру.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 січня 2012 р. № 23

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. № 1418

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1418 “Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 11, № 4, ст. 168) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

Інд.26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2012 р. № 23

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. № 1418

1. У назві та пункті 1 постанови слова «лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою» замінити словами «медичним та фармацевтичним працівникам».

2. У Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я (далі — Порядок), затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві та пункті 2 Порядку слова «лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою» замінити словами «медичним та фармацевтичним працівникам»;

2) пункти 1 та 3 Порядку викласти у такій редакції:

«1. Дія цього Порядку поширюється на медичних та фармацевтичних працівників, які працюють на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у будь-яких державних та комунальних установах, закладах, організаціях незалежно від підпорядкування і умови оплати праці яких визначаються відповідно до умов оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я, крім посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби України.»;

«3. Надбавка за вислугу років виплачується керівникам закладів охорони здоров’я, їх заступникам з числа лікарів, заступникам головного лікаря з медсестринства, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головним медичним сестрам, лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я, керівникам фармацевтичних (аптечних) закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів з числа провізорів і фармацевтів, провізорам усіх спеціальностей, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою усіх спеціальностей та помічникам ентомолога.»;

3) у пункті 4 Порядку:

в абзацах другому, п’ятому та сьомому слова «лікарів і фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою» виключити;

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

«час військової служби, служби в органах і підрозділах цивільного захисту, служби у Держспецзв’язку, служби у підрозділах Держспецтрансслужби, служби осіб рядового і начальницького складу на зазначених у пункті 3 цього Порядку посадах у Збройних Силах, інших військових формуваннях та правоохоронних органах України і колишнього СРСР;»

У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.