Пошук

Погода в Полтаві

Головна Новини Останні Новий порядок реєстрації безробітних

Новий порядок реєстрації безробітних

Новини

       Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 198 затверджено новий Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу ( текст постанови http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-%D0%BF).
        Порядком передбачено, що реєстрація безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, проводиться територіальним органом Державної служби зайнятості незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
        Під час проведення реєстрації заповнюється персональна картка, в якій зазначаються персональні дані безробітного (прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання чи перебування, число, місяць та рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, відомості про останнє місце роботи, підстава для припинення трудових відносин відповідно до запису в трудовій книжці).
       Випускниками вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням і звернулися до територіального органу протягом одного року з дня закінчення навчання, надаються направлення на роботу, довідка про надання можливості самостійного працевлаштування, а ті, хто навчався на контрактній основі, – довідка навчального закладу про підтвердження форми навчання.
       Форма направлення на роботу (форма 2) та довідки про надання можливості самостійного працевлаштування (форма 3) затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 992 (текст постанови  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992-96-%D0%BF).
       Рішення про надання статусу безробітного чи відмову у наданні такого статусу приймається територіальним органом не пізніше ніж протягом семи календарних днів із дня подання особою заяви про надання статусу безробітного.
       Особам, трудовий договір з якими розірвано за ініціативою роботодавця у зв’язку із зміною організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день вивільнення залишилося не більш як півтора року до встановленого законодавством пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії, за умови їх реєстрації у територіальному органі та відсутності підходящої роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію.