Погода в Полтаві

Засідання розширеної президії з запрошенням голів територіальних організацій Профспілки 17.02.2022р.

Питання, які були розглянуті на засіданні президії обкому Профспілки:
1.Про заяви, скарги, усні звернення, які надійшли до обласної організації
Профспілки протягом 2021 року. (М. Олефіренко).
2.Про зведений статистичний звіт обласної організації Профспілки за 2021
рік (Л.Нерозя).
3.Про затвердження показників виконання бюджету обласної організації
Профспілки за 2021 рік та проект бюджету на 2022 рік (О.Чмельова).

На нараду винесені важливі і актуальні питання.
Навчання розпочав Григорій Шумейко – голова обласної організації Профспілки працівників освіти і науки. Він зупинився на завданні організаційних ланок Профспілки в сучасних суспільно - політичних та соціально - економічних умовах. Ознайомив учасників з законопроектами про спрощення регулювання трудових відносин № 5371 від 13.04.2021, автор Г.Третьякова та № 2681, якій скасовує права Профспілок.

Заступник голови та працівники апарату обласної організації поінформували:
- про дії Профспілки , спрямовані на захист соціально-економічних прав
працівників освіти;
- про фінансово – господарську діяльність в членських організаціях.