Погода в Полтаві

Порядок компенсації заробітку мобілізованих працівників

       Нагадаємо, статтею 119 Кодексу законів про працю України встановлено    гарантії    працівникам    призваним    на    військову    службу  за    призовом  під  час  мобілізації, на особливий період  або прийнятими    на    військову  службу  за    контрактом  у  разі  виникнення кризової ситуації,  що  загрожує  національній  безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану.
       За такими працівниками строком до одного року зберігаються місце роботи, посада і компенсується за рахунок коштів Державного бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

       Відповідно до затвердженого Порядку виплату працівникам середнього заробітку буде здійснювати підприємство, установа, організація. Компенсацію останнім витрат на виплату середнього заробітку працівникам буде здійснювати Міністерство соціальної політики шляхом перерахування коштів на зазначені цілі обласним департаментам соціального захисту, які, в свою чергу, перераховуватимуть їх до районних (міських) управлінь, а вони – підприємствам, установам, організаціям.

       У постанові також визначено порядок подання документів, на підставі яких буде здійснюватися компенсація.

       Обчислення середнього заробітку працівників здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №100.

(текст постанови).